Byarums Bruk stödjer Cancerfonden

Banner-700

Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. Deras insamlade medel går till forskningsfinansiering, opinionsbildning och kunskapsspridning. Organisatinen grundades 1951 och har delat ut närmare 8 miljarder kronor till svensk cancerforskning. Varje år finansierar Cancerfonden cirka 450 olika forskningsprojekt. Byarums Bruk är företagsvän till Cancerfonden och stödjer deras arbete.

Läs mer på www.cancerfonden.se

Senaste nyheterna