Esplanadparken

Moderne byplanlægning med historisk inspiration

  • Projekt: Esplanade Park i Helsinki
  • Arkitekt: WSP Finland ltd
  • Team: Pia Salmi, Satu Niemelä-Prittinen, Emmi Turkki, Olli Hakala, Jaakko Ingerttilä, Emma Laatikainen, Harri Hemming, Aaro Sariola og Henri Syrjö
  • Produkter: Jujol Sofa og Bænk, Classic Sofa, Arkus Cykelpoller og Blom Plantekar

Vi skaber historiskt håndværk til fremtidens mødesteder.

Kontakt os
Esplanadparken

Den populære Esplanadepark, som blev tegnet af Helsinkis chefarkitekt Carl Ludvig Engel i begyndelsen af 1800-tallet, ligger i hjertet af Helsinki. Der er veje på begge sider af den aflange park – Syd- og Nordesplanaden. Da Helsinki by som et eksperiment besluttede at udvide fortovene langs Esplanadegaderne, fik WSP’s afdeling for bydesign til opgave at skabe de nye byrum.

WSP er til stede i hele verden, syv steder alene i Finland. Pia Salmi, projektleder, og Satu Niemelä-Prittinen, landskabsarkitekt og botanisk designer, fra Helsinki-kontoret har været involveret i hele projektet. Byarums Bruk har haft det privilegium at levere bænke, plinte, plantekummer og cykelpullerter.

Helsinki planlægger ligesom mange andre byer aktivt at reducere personbiltrafikken i byens centrum. Vejene i kvartererne omkring Esplanadeparken vil i løbet af nogle år få brug for en gennemgribende udbedring, og derfor besluttede byen at gennemføre et eksperiment, der senere skal danne grundlag for den videre udvikling. Der er flersporede bilveje på begge sider af Esplanadeparken. Eksperimentet gik ud på at reducere pladsen til bilerne til fordel for bredere fortove, designet som indbydende områder for fodgængere. De nye områder bevares indtil udgangen af 2024.

En hurtig, men grundig proces

Pia Salmi og Satu Niemelä-Prittinen siger, at en af projektets største udfordringer har været tidsplanen. WSP fik opgaven i november 2022, og de nye byområder skulle åbne for offentligheden i juni 2023. Der blev afholdt et designsprint, hvor WSP valgte at invitere både borgerne og områdets virksomheder for at fremskynde beslutningsprocessen. Med udgangspunkt i et tydeligt moodboard kunne alle bidrage med deres mening om, hvordan de opdaterede fortove skulle udformes.

For at fremskynde beslutningsprocessen, inviterede WSP de berørte til en workshop.

“Byarums Bruks produkter indgik i vores inspirationsgrundlag, og Jujol-bænken og -plinten var klare favoritter,” siger Pia Salmi. Et andet produkt, der vakte interesse, var Classic-bregnebænken, som blev skabt samtidig med Esplanadeparken og stadig er i produktion hos Byarums Bruk. Bænken blev bestilt i ét eksemplar, i guldfarve, og står nu som en spektakulær skulptur i det nye område.

Selvom planlægningsfasen var usædvanlig kort, blev der gennemført grundig research, inden man valgte møbler og planter. Det har gennem hele projektet haft stor betydning, at man kunne imødekomme nutidens behov og forventninger til et socialt rum i bymidten og samtidig lade sig inspirere af parkens historie. Alle valg af materialer og design er inspireret af den oprindelige park og de smukke facader på bygningerne omkring den. Det er ikke helt almindeligt at skabe nye byrum i historisk stil, men det har været et udtalt ønske i forbindelse med udvidelsen af Esplanadeparken.

Engels have

Satu Niemelä-Prittinen har været ansvarlig for beplantningen og udformningen af haven i den nye park. “Det var vores mål at skabe en grøn oase, hvor besøgende kan stoppe op og trække vejret,” forklarer hun. Satu fortæller, at projektets arbejdstitel var “Engels have” efter den arkitekt, der tegnede området, og som også var meget interesseret i havearkitektur. Der blev gennemført omhyggelig historisk research med henblik på udvælgelse af planter. De oprindelige beplantninger i Esplanadeparken var påvirket af europæiske haver i 1700-tallet, og i Helsinkis byhave havde man bevaret lister over de planter, der var blevet brugt.

Der er anvendt et stort antal plantekummer fra Byarums Bruks Blom-serie i parken. De blev i løbet af sommeren fyldt med en blanding af nye og gamle planter i en gennemtænkt farveskala, der matcher den oprindelige park og den omkringliggende arkitektur. Snart erstattes de af andre sæsonbestemte beplantninger.

Produkter på stedet

ClassicSoffa
Classic sofa
BlomStorVid
Stor Blom & Bred Blom
Jujol_Soffa
Jujol sofa
JujolBredSmal
Jujol plinte
Arkus
Arkus