Laddar
Björn Alge

Industridesigner och byggnadsingenjör med känsla för framtida klassiker.

Björn Alge var en industridesigner och byggnadsingenjör med känsla för framtida klassiker och en skarp blick för objektets förhållande till stadsrummet. Hans samarbete med Byarums Bruk inleddes på 1980-talet och kom att bli en vändpunkt för brukets formspråk och uttryck.

Hantverksskickligheten på bruket och aluminiumets egenskaper blev i Björns Alges händer vad man kan kalla en kreativ förlösare. De klassiska sofforna och urnorna fick nu sällskap av helt nya former. Ett lättare anslag som kom att ändra självbilden på Byarums Bruk. Det genuina industrihantverket fick sällskap av formgivarens syn på slutprodukten, användaren och miljöerna. I det vackra mötet mellan kreativitet och tradition uppstod en ny epok i brukets historia. Det nära samarbetet med Björn Alge öppnade dörrarna för att jobba med fler formgivare.

Björn Alge finns representerad bland annat på Röhsska Museet och Nationalmuseum. Under sin yrkesverksamma tid som industridesigner fick han många utmärkelser. Inte mindre än nio gånger mottog han priset Utmärkt Svensk Form.