Esplanadparken

Moderne byplanlegging med historisk inspirasjon

  • Prosjekt: Esplanadparken i Helsingfors
  • Arkitekt: WSP Finland ltd
  • Team: Pia Salmi, Satu Niemelä-Prittinen, Emmi Turkki, Olli Hakala, Jaakko Ingerttilä, Emma Laatikainen, Harri Hemming, Aaro Sariola og Henri Syrjö
  • Produkter: Sofa og benk Jujol, Sofa Classic, Sykkelpoller Arkus og Plantekar Blom

Vi skaper historiskt håndverk for fremtidens møteplasser.

Kontakt oss
Esplanadparken

Midt i Helsingfors ligger den populære Esplanadparken, tegnet av byens sjefsarkitekt Carl Ludvig Engel på begynnelsen av 1800-tallet. Den avlange parken er avgrenset av gater på begge sider – Södra og Norra Esplanaden. Da Helsingfors by besluttet å utvide fortauene langs Esplanadgatene, som et prøveprosjekt, fikk WSPs avdeling for urban design oppdraget med å skape de nye urbane rommene.

WSP har kontorer over hele verden, på sju steder bare i Finland. Prosjektleder Pia Salmi og landskapsarkitekt og botanisk designer Satu Niemelä-Prittinen på Helsingfors-kontoret har vært involvert under hele prosjektet. Byarums Bruk har hatt privilegiet å levere sofaer, benker, plantekar og sykkelstativer.

I likhet med mange andre byer driver Helsingfors aktiv byplanlegging for å redusere personbiltrafikken i bykjernen. I kvartalet rundt Esplanadparken vil gatene om noen år trenge en grundig renovering, og byen besluttet derfor å gjennomføre et prøveprosjekt som senere skal danne grunnlag for den videre utviklingen. Det går flerfeltsgater på begge sider av Esplanadparken. Prøveprosjektet har gått ut på å redusere plassen for biler til fordel for bredere fortau, innbydende utformet for fotgjengere. De nye fortauene vil være der til slutten av 2024.

En rask, men grundig prosess

Pia Salmi og Satu Niemelä-Prittinen forteller at en av de største utfordringene med prosjektet har vært tidsplanen. WSP fikk oppdraget i november 2022, og de nye urbane rommene skulle åpnes for allmennheten i juni 2023. Det ble gjennomført en designsprint der WSP valgte å invitere både allmennheten og områdets næringsdrivende for å få en rask beslutningsprosess. Basert på et tydelig moodboard fikk alle si sin mening om hvordan de oppdaterte fortauene skulle utformes.

For å fremskynde beslutningsprosessen, inviterte WSP de berørte til en workshop.

“Byarums Bruks produkter var med i inspirasjonsmaterialet vårt, og blant annet sofaen og benken Jujol var klare favoritter”, forteller Pia Salmi. Et annet produkt som vakte interesse, var Classic, “bregnesofaen”, som ble laget på samme tid som Esplanadparken og fortsatt produseres hos Byarums Bruk. De bestilte ett eksemplar av sofaen i gullfarge, og den står nå majestetisk på det nye området.

Til tross for at planleggingsfasen var uvanlig kort, gjorde de grundig research før valg av møbler og planter. Gjennom hele prosjektet har de lagt stor vekt på å imøtekomme dagens behov og forventninger til et sosialt rom midt i sentrum, samtidig som de lot seg inspirere av parkens historie. Alle material- og designvalgene er et nikk til den opprinnelige parken og de vakre fasadene på bygningene rundt. Det er ikke så vanlig å bygge nye urbane rom i historisk stil, men dette var et uttrykt ønske i arbeidet med utvidelsen av Esplanadparken.

Engels hage

Satu Niemelä-Prittinen har vært ansvarlig for planter og hagedesign i den nye parken. “Målet vårt var å skape en grønn oase der besøkende kan stoppe opp og finne roen”, forklarer hun. Satu forteller at arbeidstittelen for prosjektet var “Engels hage”, etter arkitekten som tegnet området, og som også var svært interessert i hager. Da de skulle velge planter, gjorde de grundige historiske undersøkelser på forhånd. Den opprinnelige beplantningen i Esplanadparken var påvirket av europeiske hager fra 1700-tallet, og i Helsingfors bypark fant de lister over hvilke planter som ble brukt.

I den nye parken har de brukt flere plantekar fra Byarums Bruks Blom-serie. I sommer har karene vært fylt med en blanding av nye og gamle planter, alt i en gjennomtenkt fargeskala som matcher den opprinnelige parken og den omkringliggende arkitekturen. Snart vil de bli erstattet av andre planter tilpasset sesongen.

Produkter på stedet

ClassicSoffa
Classic sofa
BlomStorVid
Stor Blom & Vid Blom
Jujol_Soffa
Jujol sofa
JujolBredSmal
Jujol benk
Arkus
Arkus