Om Byarums Bruk

Vi liker å gjøre ting på vår egen måte

I 1947, da Byarums Bruk ble grunnlagt, var støpejern det desidert viktigste materialet innen moderne støping. Brødrene Bokinge valgte å bryte ny mark med sitt nystiftede støperi i Småland ved å se utenfor samtidens boks og i stedet støpe aluminium.

I løpet av brødrene Bokinges tid besto produksjonen nesten utelukkende av komponenter til verkstedindustrien. Men bruket støpte også landskapsvåpen, et utrolig populært produkt som ble håndmalt av kvinnene i byen. Møbler, blant annet støpte parksofaer, kom i produksjon på 1960-tallet, og da brukets andre eier, Hans Pruth, tok over selskapet i 1974, var det med visjoner om et blomstrende møbelstøperi.

Pruth så for seg flere muligheter enn nyproduksjon av tradisjonelle stilmøbler. Med egen design ville fremtidige klassikere kunne ta form. Sammen med designer Björn Alge begynte Byarums Bruk å utvikle helt nye modeller på 1980-tallet. Det gode samarbeidet med designere har fortsatt og er helt avgjørende for selskapets utvikling.

En kulturarv å forvalte

I 1947, da Byarums Bruk ble grunnlagt, var støpejern det desidert viktigste materialet innen moderne støping. Brødrene Bokinge valgte å bryte ny mark med sitt nystiftede støperi i Småland ved å se utenfor samtidens boks og i stedet støpe aluminium.

"Vi har tradisjon for å tenke både nytt og langsiktig, noe vi vil fortsette med og gi ulike uttrykk."

Selv i dag trengs det en følsom og erfaren hånd for å holde liv i håndverkskvaliteten. Miljøet i støperiet har sitt eget tempo og inviterer til refleksjon. Når man får ro, får man et annet perspektiv og tid til å oppdage nye muligheter – som da vi begynte å bruke aluminium på 1940-tallet eller knyttet tette bånd med våre designere på 1980-tallet.

Byarums Bruk har rukket å bli 75 år, et tall som på mange måter bare er et lite øyeblikk i vårt tidsperspektiv. Vi lager produkter som tåler å stå ute i det nordiske klimaet lenger enn det. Og når et produkt til slutt har gjort sitt, går materialet tilbake til kretsløpet, smeltes ned og gjenoppstår i ny form – generasjon etter generasjon.

Vi har tradisjon for å tenke både nytt og langsiktig, noe vi vil fortsette med og gi ulike uttrykk. Nye og spennende samarbeidsprosjekter. Nye sammenhenger for våre møbler. Nye og vakre former. Tiden vil vise hvordan de blir.