Produkter

Bord

I ett bord är stabilitet, hållbarhet och tyngd så gott som alltid eftersträvansvärt. Ska bordet i fråga tåla årstidernas växlingar och frekvent användande är just de egenskaperna nödvändiga. Det gör våra bord i gjuten aluminium och trä till utmärkta alternativ till parken, uteserveringen, rastplatsen eller trädgården.

ClassicCafebord
Classic cafébord
LesseboBord
Lessebo bord
LundBord
Lund
OddBord1
Odd
Seriff
Seriff
UppsalaBord
Uppsala
ClassicMatbord
Classic bord
CalaisBord
Calais
Byarum_bord
Byarum bord