Produkter

Cykelpollare

Funktion men också små skulpturala utropstecken i stadsbilden. Genom att bidra till att samla och gruppera cyklar skapar de tydlighet och ordning t ex kring entréer, i parker och utmed stadens gågator. Oanvända är de ett dekorativt inslag.

Circus
Cirkus
Arkus
Arkus