Esplanadparken

Modern stadsplanering med historisk inspiration

  • Projekt: Esplanadparken i Helsingfors
  • Arkitekt: WSP Finland ltd
  • Team: Pia Salmi, Satu Niemelä-Prittinen, Emmi Turkki, Olli Hakala, Jaakko Ingerttilä, Emma Laatikainen, Harri Hemming, Aaro Sariola och Henri Syrjö
  • Produkter: Soffa och bänk Jujol, Soffa Classic, Cykelpollare Arkus och Planteringskärl Blom

Vi skapar historiskt hantverk för framtidens mötesplatser.

Kontakta oss
Esplanadparken

Mitt i Helsingfors ligger den populära Esplanadparken, ritad av Helsingfors huvudarkitekt Carl Ludvig Engel under tidigt 1800-tal. På båda sidorna av den avlånga parken löper bilvägar – Södra och Norra Esplanaden. När Helsingfors stad beslutade att utöka trottoarerna utmed Esplanadgatorna, som ett experiment, fick WSP:s avdelning för urban design uppdraget att skapa de nya urbana ytorna.

WSP finns över hela världen, på sju platser bara i Finland. Pia Salmi, projektledare, och Satu Niemelä-Prittinen, landskapsarkitekt och botanisk designer, på Helsingforskontoret har varit delaktiga genom hela projektet. Byarums Bruk har haft förmånen att få leverera soffor, bänkar, växtkärl och cykelpollare.

Helsingfors, liksom många andra städer, stadsplanerar aktivt för att minska personbilstrafiken i stadskärnan. I kvarteren runt Esplanadparken kommer vägarna inom några år behöva en ordentlig upprustning, därför beslutade staden att genomföra ett experiment som senare kommer ligga till grund för vidare utveckling. På båda sidor om Esplanadparken går flerfiliga bilvägar. Experimentet har gått ut på att minska utrymmet för bilar till förmån för breddade trottoarer, designade som inbjudande ytor för fotgängare. De nya ytorna kommer finnas kvar till slutet av 2024.

En snabb men grundlig process

Pia Salmi och Satu Niemelä-Prittinen berättar att en av de största utmaningarna med projektet har varit tidsplanen. WSP fick uppdraget i november 2022 och de nya urbana ytorna skulle öppnas för allmänheten i juni 2023. En designsprint genomfördes, där WSP valde att bjuda in såväl allmänheten som områdets näringsidkare för en påskyndad beslutsprocess. Utifrån ett tydligt moodboard fick alla vara med och ha åsikter om hur de uppdaterade trottoarerna skulle utformas.

För att skynda på beslutsprocessen bjöd WSP in till workshop för berörda.

”Byarums Bruks produkter fanns med i vårt inspirationsunderlag, och bland annat soffa och bänk Jujolvar tydliga favoriter”, berättar Pia Salmi. En annan produkt som väckte intresse var Classic, ”Ormbunkssoffan”, skapad vid samma tid som Esplanadparken och fortfarande i produktion hos Byarums Bruk. Soffan beställdes i ett exemplar, i guldfärg, och står nu som en spektakulär solitär på det nya området.

Trots att planeringsfasen var ovanligt kort gjorde man grundlig research inför val av både möbler och växter. Genom hela projektet har det varit av stor vikt att tillgodose dagens behov och förväntningar på en social yta mitt i centrum, och samtidigt låta sig inspireras av parkens historia. Varje val av material och design är en blinkning till den ursprungliga parken och de vackra fasaderna på byggnaderna runtomkring. Det är inte så vanligt att man bygger nya urbana ytor i historisk stil, men i arbetet med utvidgningen av Esplanadparken har det varit en uttalad önskan.

Engels trädgård

Satu Niemelä-Prittinen har varit ansvarig för växtlighet och trädgårdsdesign i den nya parken. ”Vårt syfte var att skapa en grön oas där besökare kan stanna till och hämta andan”, förklarar hon. Satu berättar att arbetsnamnet för projektet var ”Engels trädgård”, efter arkitekten som ritat området, och som också hade ett stort trädgårdsintresse. För växtvalen gjordes noggranna historiska efterforskningar. De ursprungliga planteringarna i Esplanadparken var influerade av Europeiska 1700-talsträdgårdar, och i Helsingfors Stadsträdgård fanns listor bevarade över växter som använts.

Ett stort antal planteringskärl ur Byarums Bruks Blom-serie har använts i parken. Under sommaren har de varit fyllda med en blandning av nya och gamla växter, i en genomtänkt färgskala som matchar ursprungsparken och den omgivande arkitekturen. Snart kommer de ersättas av andra säsongsanpassade planteringar.

Produkter på plats

ClassicSoffa
Classic soffa
BlomStorVid
Stor Blom & Vid Blom
Jujol_Soffa
Jujol soffa
JujolBredSmal
Jujol bänk
Arkus
Arkus