Stor Blom & Vid Blom

Formgivare | Mårten Cyrén

Principen och formidén med sektions-uppbyggnad i Mårten Cyréns Blom gör det möjligt att bygga riktigt stora växtkärl. Stor Blom är ett växtkärl med ordentlig höjd och generös diameter. Vid Blom gör, med sin låga höjd och stora planteringsyta, det möjligt att betrakta innehållet både nära och på avstånd. Det relativt stora språnget mellan kärlets bas och ytterkant ger Vid Blom en svävande karaktär. Gjutmässigt är sektionerna en utmaning; att foga dem samman, ytterligare en. Till alla kärlen i Blom-serien finns planteringsinsatser och bevattningstankar som förenklar underhåll. Basens utformning underlättar hantering med gaffel.

Stor Blom & Vid Blom

Variant

För företag, kommuner och kyrkor vänligen kontakta oss på byarum@byarumsbruk.se för offert.

Visa alla uppgifter

Mått
Stor Blom
Diameter 125 cm
Höjd 81 cm

Vid Blom
Diameter 166 cm
Höjd 42 cm

Vikt
Stor Blom 150 kg
Vid Blom 80 kg


Gjutgodsutförande
Natur (rå aluminium)
Svartlackerad

Exempel på tillval
Egendefinerad RAL-färg offereras

Kärlen ingår i Blom-serien som består av fyra växtkärl i olikastorlekar vid namn Små Blom, Blom, Stor Blom samt Vid Blom.Kärlen levereras med dräneringshål i botten.

ReliefGrupp
Stor Relief & Liten Relief

Referenser

Esplanadparken

Esplanadparken

Classic soffa,Stor Blom & Vid Blom,Jujol soffa,Jujol bänk,Arkus

Clemenstorget Lund

Stor Blom & Vid Blom,Karl XL

Malmö Gågata

Stor Blom & Vid Blom