Landskrona Teaterpark

The historical aspect is found in both the park and foundry craftsmanship.

  • Project: Landskrona Theater Park
  • Client: Landskrona City
  • Architect: Fojab
  • Team: Landscape Architects: Malin Ingemarsdotter Jönsson, Karl Grunning, Ylva Petersson, and Johanna Andresson
  • Products: Sofa Jujol, Trash Bin Byarum

Vi skapar historiskt hantverk för framtidens mötesplatser.

Contact us
Landskrona Teaterpark

Teaterparken i centrala Landskrona är en klassiskt utformad park, anlagd i början av 1900-talet i samband med uppförandet av Landskrona Teater. Teaterbyggnaden i gult tegel har i stort sett kvar samma utformning som när den invigdes. Teaterparken har däremot upprustats genom åren; trots det har ytan länge varit relativt outnyttjad, med undantag för en populär lek- plats. Tack vare en nyligen genomförd upprustning är det nu återigen liv i parken.

Planritning. Skala 1:1600

Byarums Bruk blev involverade i omgestaltningen av Teaterparken i Landskrona då arkitektbyrån FOJAB, bland annat uppmärksammade för att ha ritat Docks i Malmö, fick uppdraget att modernisera parken och göra den mer attraktiv. På plats åter- finns nu både soffa och bänk Jujol samt pappers- korg Byarum – tre produkter som harmoniserar väl med varandra, och omgivningen.

Soffan Jujol, och bänken med samma namn, blir med sina smala ribbor och gjutna gavlar en arketyp i parken och bidrar med gott om platser för besökare. Detta var också formgivare Mårten Cyréns intention då han skapade soffan som en reflektion över det inspirerande i möblers ursprung och historia.

Parkens struktur har förtydligats med nya stråk, mer generösa platsbildningar och en bättre avgräns- ning mot omgivande trafikerade gator. Hänsyn till parkens status som fornminne och kravet på mer varierade planteringar i syfte att gynna pollinering har också tagits i beaktning.

Parkens struktur har förtydligats med nyriktade gångbanor och mer generösa platsbildningar.

Parken har delats in i fem ytor med olika karaktär: Bouleplatsen vid teatern, Gröningen, Hortikulturella hörnan, Djungeln och Den Sekundära Entrén.

Bouleplatsen och Gröningen är den öppna delen av parken. Platsens geometri och linjer får ta plats i en flört med fransk landskapsarkitektur. Fria grusytor kring Teaterbyggnaden tillåter liv och rörelse i alla riktningar. Uteserveringen nyttjar dem för boulespelande gäster men även andra aktiviteter kan ta plats. Klassiska gradänger leder ner till den stora Gröningen. Fina sittplatser i söderläge skapas i de förlängda trappstegen.

Även på Gröningen prioriteras frihet och rymd. Ytan kan fungera för publikevenemang eller andra event. Söder om Gröningen ligger Hortikulturella Hörnan. Finplanteringar skapades runt den befint- liga fontänen på klassiskt manér, platsen lockar folk till parken i dess sydvästra hörn.

I Djungeln råder mer fri och naturlig växtlighet i syfte att utöka den biologiska mångfalden. Trä- spångar skyddar det varierade markskiktet från att bli nedtrampat.

Den Sekundära Entrén är en uppgraderad ingång i parken, som framöver kommer att nyttjas mer när ett nytt kvarter växer fram strax norr om parken. FOJABs omgestaltning av Teaterparken i Landskrona fick ett hedersomnämnande 2022 när staden delade ut sitt stadsbyggnadspris.

Products on site

JujolBredSmal
Jujol bench
Jujol_Soffa
Jujol sofa
ByarumPapperskorg
Byarum